Zaproszenie

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że spotkanie noworoczne członków naszego Stowarzyszenia odbędzie się 15 stycznia 2024 r. w godzinach 15.00 – 18.00 w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy ul. Narutowicza 8/10.

W trakcie spotkania przewidziany jest wykład lekarza geriatry. Przekażemy również informacje uzyskane podczas grudniowego spotkania Rady Stowarzyszenia.

Więcej informacji (nazwisko wykładowcy, temat wykładu, wysokość składki i inne) przekażemy po Świętach.

Zarząd Oddziału Łódzkiego “UroConti”

Pin It on Pinterest