Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna

Informujemy wszystkich członków naszego Oddziału, że w dniu 21 czerwca 2010 r. zostały wybrane nowe władze Oddziału.

Walne Zebranie Członków Odziału w Łodzi na podstawie § 32 pkt. 1 i § 36 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia dokonało wyboru:

Członków Zarządu Oddziału w niżej wymienionym składzie:

  1. Marzena Ostojska – Prezes Zarządu
  2. Barbara Szer – Wiceprezes Zarządu
  3. Nina Polka – Sekretarz Zarządu
  4. Jadwiga Kunce – Skarbnik Zarządu
  5. Aleksandra Listkowska – Członek Zarządu
  6. Małgorzata Jachimska – Członek Zarządu
  7. Małgorzata Moraczewska – Członek Zarządu

Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału w niżej wymienionym składzie:

  1. Irena Kostrzewska – Przewodnicząca Komisji
  2. Gabriela Czandryk – Członek Komisji
  3. Elżbieta Kowalczyk – Członek Komisji

Pin It on Pinterest