Nowa interpretacja przepisów

Oddziały NFZ w Lublinie, w Opolu i w Katowicach poinformowały, że zgodnie z nową interpretacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze pacjent, który otrzyma zlecenie na określone świadczenie np. pieluchomajtki nie będzie mógł nabyć refundowanego zamiennika (wkładek lub pieluch anatomicznych) jeżeli nie został on wyszczególniony na zleceniu.

Zgodnie z nową interpretacją przepisów na zleceniu powinno znajdować się dane świadczenie gwarantowane lub zamiennik dla tego świadczenia przy danym schorzeniu zgodnie z zaleceniami lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia. Władze Opolskiego Oddziału NFZ wymagają dodatkowo wypisania na zleceniu kodów wszystkich wymienionych zamienników. Zważywszy, że na wniosku, którego wzór został określony na mocy Zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi jest miejsce tylko na jeden kod, w przypadku konieczności przepisania zamienników lekarz będzie zmuszony zmodyfikować obowiązujący wzór bądź wypisać kilka wniosków.

Oddziały NFZ w Katowicach i w Opolu poinformowały, że zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie – pieluchomajtki i pieluchy anatomiczne, wystawione po dniu 1 sierpnia 2011 r., zrealizowane niezgodnie z zaleceniem lekarza nie zostaną przyjęte do refundacji. Lubelski Oddział NFZ planuje wprowadzenie nowych zasad od września.

Pin It on Pinterest