Aktualności Sekcji Prostaty

Odpowiedź na interpelację dot. raka prostaty

Odpowiedź na interpelację dot. raka prostaty

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej, dotyczącej leczenia w ramach programu lekowego: Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Interpelacja w sprawie leczenia raka prostaty

Interpelacja w sprawie leczenia raka prostaty

Poseł Marek Rząsa złożył do ministra zdrowia interpelację w sprawie braku uznania równoważności dwóch nowych terapii hormonalnych lekami octan abirateronu i enzalutamid w leczeniu zaawansowanego raka prostaty.

Blokowane nowoczesne leczenie raka prostaty

Blokowane nowoczesne leczenie raka prostaty

Projekt nowej listy refundacyjnej po raz kolejny odebrał pacjentom z rakiem prostaty nadzieję, że ktoś w Ministerstwie Zdrowia troszczy się o ich los. To już szósty miesiąc i czwarta lista od wydania pozytywnej rekomendacji prezesa AOTMiT.

Sekcja Prostaty do wiceministra Macieja Miłkowskiego

Sekcja Prostaty do wiceministra Macieja Miłkowskiego

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo z prośbą o pilne przyjrzenie się programowi lekowemu "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" przed chemioterapią.

Rak prostaty – odpowiedź na zapytanie

Rak prostaty – odpowiedź na zapytanie

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na zapytanie Poseł Beaty Małeckiej-Libery, dotyczące leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Interpelacja posła Marka Rucińskiego

Interpelacja posła Marka Rucińskiego

W odpowiedzi na pismo Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" poseł Marek Ruciński złożył interpelację w sprawie objęcia refundacją leków wykorzystywanych w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Odpowiedź na interpelację poselską

Odpowiedź na interpelację poselską

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację Posłów Pawła Skuteckiego i Macieja Masłowskiego, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego".

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację Poseł Krystyny Sibińskiej, dotyczącą leczenia produktem Xtandi (enzalutamid) u pacjentów przed zastosowaniem chemioterapii.

Kto utrudnia pacjentom dostęp do leczenia?

Kto utrudnia pacjentom dostęp do leczenia?

Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony co roku na całym świecie, to dla pacjentów z sekcji prostaty Stowarzyszenia "UroConti" tylko połowa nazwy. Według nich w Polsce powinien nazywać się dniem walki
z rakiem i systemem ochrony zdrowia.

Pin It on Pinterest