Aktualności Sekcji Prostaty

Rekomendacja AOTMiT w sprawie apalutamidu

Rekomendacja AOTMiT w sprawie apalutamidu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wydał Rekomendację w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Erleada (apalutamid) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)".

Rada Przejrzystości o apalutamidzie

Rada Przejrzystości o apalutamidzie

9 marca zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje m.in.: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku: ERLEADA (apalutamidum) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)".

Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków refundowanych

Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków refundowanych

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" przesłał do Ministra Zdrowia uwagi dot. obwieszczenia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 roku.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Drogiego Kolegi Artura Marcinka, Członka Zarządu Sekcji Prostaty i aktywnego Działacza naszego Stowarzyszenia.

Odpowiedź na interpelacje w sprawie leczenia kabzytakselem

Odpowiedź na interpelacje w sprawie leczenia kabzytakselem

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelacje posłów Janusza Cichonia oraz Pawła Pudłowskiego w sprawie braku kabazytakselu na liście leków refundowanych stosowanych w leczeniu raka prostaty.

Interpelacja w sprawie leczenia kabazytakselem

Interpelacja w sprawie leczenia kabazytakselem

Poseł Paweł Pudłowski skierował do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego interpelację w sprawie braku na liście leków refundowanych kabazytakselu stosowanego w leczeniu raka prostaty.

Interpelacja w sprawie kabazytakselu

Interpelacja w sprawie kabazytakselu

7 października 2019 roku poseł Janusz Cichoń skierował do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie braku na liście leków refundowanych kabazytakselu stosowanego w leczeniu raka prostaty.

Pin It on Pinterest