Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków

Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do Ministerstwa Zdrowia uwagi do opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2019 roku projektu obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków

Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do Ministerstwa Zdrowia uwagi do opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2019 roku projektu obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków

UroConti o projekcie listy leków dot. OAB

Stowarzyszenie "UroConti" skierowało do Ministerstwa Zdrowia swoje uwagi do opublikowanego projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków

Uproszczony wzór zlecenia na wyroby cykliczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, takie jak środki chłonne, w przypadku kontynuacji zlecenia.

Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków

UroConti o projekcie rozporządzenia

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" przekazało do Ministerstwa Zdrowia uwagi do opublikowanego 8 sierpnia, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Pin It on Pinterest