Interpelacja posła M. Hoka do Ministra Zdrowia

Interpelacja posła M. Hoka do Ministra Zdrowia

W dniu 7 października br. wpłynęła do Ministra Zdrowia interpelacja Ministra Marka Hoka w sprawie poszerzenia listy leków refundowanych na zespół pęcherza nadreaktywnego o nowe substancje medyczne.

Interpelacja posła M. Hoka do Ministra Zdrowia

W sprawie badania urodynamicznego

Stowarzyszenie UroConti, po raz kolejny zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o ostateczne usunięcie zapisu warunkującego refundację leków w pęcherzu nadreaktywnym wykonaniem badania urodynamicznego.

Interpelacja posła M. Hoka do Ministra Zdrowia

Prawo pacjenta do sprzeciwu

16 października br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta doszło do spotkania przedstawicieli propacjenckich organizacji pozarządowych i społecznych, w sprawie prawa pacjenta do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Interpelacja posła M. Hoka do Ministra Zdrowia

Ostatnie pożeganie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałego Człowieka i Przyjaciela – Zygfryda Burchardta, Prezesa naszego Oddziału. W imieniu Zarządu i wszystkich członków Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Interpelacja posła M. Hoka do Ministra Zdrowia

Ostatnie pożeganie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałego Człowieka i Przyjaciela – Zygfryda Burchardta, Prezesa Oddziału w Bydgoszczy.

Pin It on Pinterest