Gazeta Wybrocza o raporcie NIK

Gazeta Wybrocza o raporcie NIK

Na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Judyty Watoły "Proteza i aparat słuchowy tylko dla bogatych", w którym wypowiada się m.in. Prezes Stowarzyszenia "UroConti" Anna Sarbak. Artykuł podsumowuje ustalenia Najwyższej Izby Kontroli dot. wyrobów med.

Gazeta Wybrocza o raporcie NIK

Czego naprawdę powinniśmy się wstydzić?

Kończący się Światowy Tydzień Kontynencji zwieńczony został kolejną edycją raportu na temat sytuacji pacjentów z nietrzymaniem moczu w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Powstaje pytanie, jak głośno należy mówić o intymnych problemach, by zostały rozwiązane....
Gazeta Wybrocza o raporcie NIK

VII Konferencja z cyklu Wspólnie dla Zdrowia

25 czerwca w Warszawie odbyła się VII konferencja z cyklu "Wspólnie dla Zdrowia" zatytułowana SPOŁECZNY PROGRAM ZDROWIA+. Stowarzyszenie "UroConti" reprezentowała Prezes Zarządu Głównego Anna Sarbak.

Gazeta Wybrocza o raporcie NIK

Zmiany w Głównej Komisji Rewizyjnej

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", które odbyło się w Warszawie 24 czerwca 2019 roku, dokonano wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

Pin It on Pinterest