Zapraszamy na bezpłatny wykład w Poznaniu

Zapraszamy na bezpłatny wykład w Poznaniu

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia “UroConti” wspólnie z Programem Prospołecznym “NTM – Normalnie Żyć” serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na wykład poświęcony metodom leczenia NTM.

Zapraszamy na bezpłatny wykład w Poznaniu

Wykład i Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład poświęcony metodom leczenia NTM. Członków Oddziału Wielkopolskiego zapraszamy również na Walne Zebranie Członków.

Zapraszamy na bezpłatny wykład w Poznaniu

Wykład i Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład poświęcony metodom leczenia NTM. Członków Oddziału Pomorskiego zapraszamy również na Walne Zebranie Członków.

Zapraszamy na bezpłatny wykład w Poznaniu

Zapraszamy na bezpłatny wykład w Gdańsku

Pomorski Oddział Stowarzyszenia “UroConti” wspólnie z Programem Prospołecznym “NTM – Normalnie Żyć” serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na wykład poświęcony metodom leczenia NTM.

Zapraszamy na bezpłatny wykład w Poznaniu

Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych

Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych działa od 1 lipca 2008 r. jako część Biura do spraw osób niepełnosprawnych w Departamencie III Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin.

Pin It on Pinterest