Spotkanie UroConti z PTSR

Spotkanie UroConti z PTSR

26 listopada odbyło się spotkanie władz Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti oraz przedstawicieli Programu Prospołecznego NTM Normalnie Żyć z władzami Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Spotkanie UroConti z PTSR

W sprawie neuromodulacji krzyżowej

Stowarzyszenie UroConti po raz kolejny, 15 września 2015 roku (po wymianie korespondencji z dnia 26 marca i 27 lipca br. wystosowało do Ministra Zdrowia pismo w sprawie umieszczenia procedury neuromodulacji krzyżowej w koszyku świadczeń refundowanych.

Spotkanie UroConti z PTSR

Organizacje na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów

Prezes Stowarzyszenia UroConti, Anna Sarbak, otrzymała zaproszenie od Rzecznik Praw Pacjenta na warsztaty Pacjenci na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, które odbędą się w Warszawie w dniach 3-4 grudnia br.

Pin It on Pinterest