Co z nowoczesnymi lekami na raka prostaty

Co z nowoczesnymi lekami na raka prostaty

W ubiegłym tygodniu odbyła się debata pt. “Nowotwory prostaty. Europejskie standardy i polska rzeczywistość”, w której wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia “UroConti” i “Gladiator”.

Co z nowoczesnymi lekami na raka prostaty

Zaproszenie od K. Ostrowskiego

Krzysztof Ostrowski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów zaprosił Stowarzyszenie “UroConti” na posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 1 grudnia 2016 roku.

Co z nowoczesnymi lekami na raka prostaty

List do Krzysztofa Ostrowskiego

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” zwróciło się do posła Krzysztofa Ostrowskiego, o poświecenie jednego z posiedzeń PZ ds. Praw Pacjentów, problematyce pacjentów z NTM.

Co z nowoczesnymi lekami na raka prostaty

List Sekcji Prostaty do MZ

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” zwróciła się z prośbą o spotkanie do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Pin It on Pinterest