Komunikat Ministerstwa w sprawie zleceń

Komunikat Ministerstwa w sprawie zleceń

Na stronie www.gov.pl opublikowano komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania, weryfikowania i realizowania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wystawianych w postaci elektronicznej.

Komunikat Ministerstwa w sprawie zleceń

Neuromodulacja nerwów krzyżowych podczas WCW

Podczas Światowego Tygodnia Kontynencji, który obchodziliśmy w dniach 21-24 czerwca, odbyło się 6 sesji, w których udział wzięli reprezentanci wielu specjalizacji. Podczas dwóch sesji poruszony został temat neuromodulacji.

Komunikat Ministerstwa w sprawie zleceń

Medyk na Medal

Rzecznik Praw Pacjenta organizuje konkurs "Medyk na Medal", celem którego jest uhonorowanie pracowników medycznych, którzy zwłaszcza w trudnych warunkach pandemii wykazują się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością.

Komunikat Ministerstwa w sprawie zleceń

Wywiad z sekretarz Stowarzyszenia "UroConti"

Na portalu Newseria Biznes pojawił się wywiad z Elżbietą Żukowską, sekretarz Stowarzyszenia "UroConti", który został zarejestrowany w trakcie Światowego Tygodnia Kontynencji.

Komunikat Ministerstwa w sprawie zleceń

Ministerstwo w sprawie refundacji leku na OAB

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 24395 posłów Marty Golbik, Riada Haidara, Pawła Kowala, Katarzyny Lubnauer, Rajmunda Millera, Moniki Rosy, Krystyny Skowrońskiej i Moniki Wielichowskiej.

Pin It on Pinterest