Sprawozdanie Zarządu Głównego za 2016 rok

UroConti w sprawie wypowiedzi prezesa FPP

“UroConti”, w piśmie do redaktora naczelnego Rynku Zdrowia odniosło się do wypowiedzi S. Maćkowiaka, Prezesa FPP, wygłoszonych podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Health Challenges Congress.

Sprawozdanie Zarządu Głównego za 2016 rok

Odpowiedź na interpelację nr 9333

Marek Tombarkiewicz odpowiedział na interpelację w sprawie projektowanych zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz w niektórych innych ustawach.

Pin It on Pinterest