Opinia UroConti na konsultacje społeczne

Opinia UroConti na konsultacje społeczne

Opinia dotyczy Projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.

Opinia UroConti na konsultacje społeczne

Biała Sobota w Poznaniu

Dnia 22 września 2012 r. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ przy ulicy Szylinga 1 w Poznaniu odbyła się Biała Sobota.

Opinia UroConti na konsultacje społeczne

Senioralni. Poznań – już niebawem!

Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z pięcioma poznańskimi uniwersytetami stworzyło wydarzenie Senioralni – analogiczne do studenckich Juwenaliów, mające na celu zagospodarowanie czasu i przestrzeni oraz edukację seniorów.

Opinia UroConti na konsultacje społeczne

Senioralni. Poznań – już niebawem!

Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z pięcioma poznańskimi uniwersytetami stworzyło wydarzenie Senioralni – analogiczne do studenckich Juwenaliów, mające na celu zagospodarowanie czasu i przestrzeni oraz edukację seniorów.

Pin It on Pinterest