Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

26 sierpnia br., w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, miało miejsce spotkanie Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” Anny Sarbak
z przedstawicielami tegoż Biura, paniami Marzanną Bieńkowską, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Poradniczego or

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Nowy program lekowy w leczeniu NTM

1 września br. wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z projektem, zwiększy się dostępność leczenia m.in. dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, którzy będą mogli skorzystać z refundowanego leczenia tok

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Oświadczenie do ministra Mariana Zembali

W dniu 7 sierpnia br., senator Grażyna Sztark złożyła oświadczenie do ministra zdrowia Mariana Zembali w sprawie trudnej sytuacji osób cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Odpowiedź na list otwarty Delegatów

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti otrzymało odpowiedź na list otwarty delegatów Walnego Zebrania UroConti, wystosowany do Ministerstwa Zdrowia 22 czerwca 2015 r.

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Odpowiedź na list otwarty Delegatów

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti otrzymało odpowiedź na list otwarty delegatów Walnego Zebrania UroConti, wystosowany do Ministerstwa Zdrowia 22 czerwca 2015 r.

Pin It on Pinterest