Interpelacja w sprawie pacjentów z NTM

Interpelacja w sprawie pacjentów z NTM

Poseł Kazimierz Matuszny (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie osób cierpiących na schorzenia układu moczowo-płciowego.

Interpelacja w sprawie pacjentów z NTM

Interpelacja w sprawie II linii leczenia OAB

Posłowie Marek Rutka, Anita Sowińska, Jan Szopiński, Zdzisław Wolski (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie postępowania w przedmiocie refundacji leku Betmiga w II linii leczenia osób chorych na OAB.

Interpelacja w sprawie pacjentów z NTM

Filip Nowak pełniącym obowiązki Prezesa NFZ

Od 26 sierpnia 2020 roku Filip Nowak pełni obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Waldemar Kraska, Wiceminister Zdrowia, wręczył powołanie na to stanowisko nowemu szefowi Funduszu.

Interpelacja w sprawie pacjentów z NTM

Strategia RPP na lata 2020-2023

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec zaprezentował wieloletnią strategię Rzecznika Praw Pacjenta na lata 2020-2023. W dokumencie ujęto najważniejsze cele Biura Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie bezpieczeństwa, wsparcia oraz edukacji pacjenta.

Pin It on Pinterest