Walka o refundację leku na moczenie nocne bezskuteczna

Walka o refundację leku na moczenie nocne bezskuteczna

Rodzice dzieci cierpiących na moczenie nocne, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Uronef – Nasze Dzieci od lat apelują do Ministerstwa Zdrowia o refundację desmopresyny, jako skutecznego środka stosowanego w leczeniu moczenia nocnego.

Walka o refundację leku na moczenie nocne bezskuteczna

Nowy wykaz leków refundowanych poddany do konsultacji

20 sierpnia resort zdrowia opublikował na swojej stronie projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Pin It on Pinterest